กรุ๊ปเลือดที่หายากที่สุดและพบได้บ่อยที่สุดคือกรุ๊ปใด?

‘กรุ๊ปเลือด’ หรือ ‘หมู่เลือด’ เป็นลักษณะจำเพาะของสารแอนติเจนซึ่งเป็นโปรตีนหรือคาร์โบไฮเดรตที่อยู่บนผิวเม็ดเลือดแดง โดยแต่ละบุคคลก็อาจจะมีกรุ๊ปเลือดที่แตกต่างกันไป ความแตกต่างกันของกรุ๊ปเลือดทำให้การรับเลือดของเราจะต้องรับจากผู้ที่มีเลือดหมู่เดียวกันหรือเข้ากันได้เท่านั้น หากใครก็ตามได้เลือดที่ไม่สามารถเข้ากันได้ก็อาจเกิดปฏิกิริยาซึ่งอาจรุนแรงถึงชีวิตได้

ระบบหมู่เลือดที่มีความสำคัญมีอยู่ 2 ระบบ ได้แก่ ระบบเอบีโอ (ABO) ซึ่งแบ่งเป็นหมู่เลือด 4 หมู่ ได้แก่ เอ(A) บี(B) โอ(O) และเอบี(AB) และระบบอาร์เอช (RH) ซึ่งแบ่งเป็นหมู่เลือดเป็น อาร์เอชบวก (Rh positive) และอาร์เอชลบ (Rh negative)

โดยทั่วไปหมู่เลือดที่หายากที่สุดคือ AB negative และหมู่เลือดที่พบได้มากที่สุดคือ O positive ต่อไปนี้คือรายละเอียดของกรุ๊ปเลือดต่าง ๆ ที่หายากและพบบ่อยที่สุดโดยแบ่งตามเชื้อชาติตามข้อมูลของสภากาชาดอเมริกัน ดังนี้

 1. แอฟริกัน-อเมริกัน (African-American) กลุ่มชาติพันธุ์ของชาวอเมริกันที่มีบรรพบุุรุษจากกลุ่มเชื้อชาติผิวดำของแอฟริกา
 2. ชาวเอเชีย (Asian) กลุ่มชาติพันธุ์ที่มีต้นกำเนิดจากแถบภูมิภาคเอเชีย
 3. ชาวผิวขาว (Caucasian) กลุ่มคนที่มีเชื้อสายจากยุโรป จำแนกลักษณะทางกายภาพมีสีผิวขาว/อ่อน
 4. ละติน-อเมริกัน (Latino-American) กลุ่มผุ้ที่มีแหล่งกำเนิดทางวัฒนธรรม บรรพบุรุษคนของประเทศในละตินอเมริกา เช่น บราซิล เม็กซิโก และอาร์เจนตินา เป็นต้น

O positive:

 • แอฟริกัน-อเมริกัน (African-American): 47%
 • ชาวเอเชีย (Asian): 39%
 • ชาวผิวขาว (Caucasian): 37%
 • ละติน-อเมริกัน (Latino-American): 53%

O negative:

 • แอฟริกัน-อเมริกัน (African-American): 4%
 • ชาวเอเชีย (Asian): 1%
 • ชาวผิวขาว (Caucasian): 8%
 • ละติน-อเมริกัน (Latino-American): 4%

A positive:

 • แอฟริกัน-อเมริกัน (African-American): 24%
 • ชาวเอเชีย (Asian): 27%
 • ชาวผิวขาว (Caucasian): 33%
 • ละติน-อเมริกัน (Latino-American): 29%

A negative:

 • แอฟริกัน-อเมริกัน (African-American): 2%
 • ชาวเอเชีย (Asian): 0.5%
 • ชาวผิวขาว (Caucasian): 7%
 • ละติน-อเมริกัน (Latino-American): 2%

B positive:

 • แอฟริกัน-อเมริกัน (African-American): 18%
 • ชาวเอเชีย (Asian): 25%
 • ชาวผิวขาว (Caucasian): 9%
 • ละติน-อเมริกัน (Latino-American): 9%

B negative:

 • แอฟริกัน-อเมริกัน (African-American): 1%
 • ชาวเอเชีย (Asian): 0.4%
 • ชาวผิวขาว (Caucasian): 2%
 • ละติน-อเมริกัน (Latino-American): 1%

AB positive:

 • แอฟริกัน-อเมริกัน (African-American): 4%
 • ชาวเอเชีย (Asian): 7%
 • ชาวผิวขาว (Caucasian): 3%
 • ละติน-อเมริกัน (Latino-American): 2%

AB negative:

 • แอฟริกัน-อเมริกัน (African-American): 0.3%
 • ชาวเอเชีย (Asian): 0.1%
 • ชาวผิวขาว (Caucasian): 1%
 • ละติน-อเมริกัน (Latino-American): 0.2%

Leave a Reply