สหรัฐได้รับแจ้งเหตุ “ยูเอฟโอ” เพิ่มขึ้น เกือบครึ่ง “ยังอธิบายไม่ได้”

สหรัฐฯ ได้รับแจ้งเหตุ “ปรากฏการณ์ผิดปกติที่ระบุไม่ได้” 366 ครั้ง โดยมีถึง 171 เหตุการณ์ที่ยังหาเหตุผลมาอธิบายไม่ได้

กองอำนวยการข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐฯ (ODNI) เผยแพร่รายงานฉบับใหม่ที่ระบุว่า ในช่วงเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา สหรัฐฯ ได้รับแจ้งเหตุ “ยูเอฟโอ (UFO)” หรือที่ทางการสหรัฐฯ นิยามว่าเป็น “ปรากฏการณ์ผิดปกติที่ระบุไม่ได้ (Unidentified Anomalous Phenomena; UAP)” มากถึง 247 ครั้ง

ตัวเลขดังกล่าวนับมาตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. 2021 แต่นอกจากนี้แล้ว ยังมีปรากฏการณ์ทางอากาศที่ระบุไม่ได้ซึ่งเกิดก่อนหน้านั้นอีก 119 เหตุการณ์ รวมมีปรากฏการณ์ UAP ที่รับแจ้งเข้ามาใหม่ 366 ครั้ง

ในจำนวนนี้มี 195 เหตุการณ์ที่สืบทราบแน่ชัดแล้วว่า เกิดจากอะไร โดย 163 เหตุการณ์เป็นบอลลูนหรือวัตถุที่คล้ายบอลลูน 26 เหตุการณ์เป็นอากาศยานไร้คนขับ และอีก 6 เหตุการณ์เป็นวัตถุอื่น เช่น นก ถุงพลาสติก ปรากฏการณ์ทางสภาพอากาศ

นั่นหมายความว่า มีปรากฏารณ์ทางอากาศที่ระบุไม่ได้อีกถึง 171 เหตุการณ์ที่ทางการสหรัฐฯ ยังไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าคืออะไรกันแน่

“UAP ที่ไม่มีลักษณะเฉพาะเหล่านี้บางเหตุการณ์ดูเหมือนจะแสดงลักษณะการบินหรือความสามารถในการปฏิบัติงานที่ผิดปกติ และจำเป็นต้องมีการวิเคราะห์เพิ่มเติม” รายงานของ ODNI ระบุ

ปรากฏการณ์ทางอากาศที่ระบุไม่ได้ในรายงานของ ODNI นี้ ส่วนใหญ่เป็นการพบเห็นโดยนักบินและผู้ปฏิบัติงานของกองทัพเรือสหรัฐฯ และกองทัพอากาศเอง ซึ่งพบเห็น UAP ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่และรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวเข้ามา

ODNI เตือนว่า “UAP สามารถก่อให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยในการบินของนักบินและการชนกันกลางอากาศ” แต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีรายงานการชนกันระหว่างเครื่องบินสหรัฐฯ และ UAP

ทั้งนี้ กองทัพสหรัฐฯ กังวลว่า UAP บางส่วนที่มีรายงานพบเห็น อาจเกิดจากเทคโนโลยีของประเทศอื่นที่นักวิทยาศาสตร์สหรัฐฯ ไม่รู้จัก ซึ่งเพนตากอนและหน่วยข่าวกรองจะดำเนินการตรวจสอบหลักฐานใด ๆ ที่บ่งชี้ว่า รัฐบาลต่างชาติอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ UAP หรือไม่ต่อไป

เดิมทีปรากฏารณ์ประหลาดเหล่านี้ถูกนิยามว่าเป็น “ปรากฏการณ์ทางอากาศที่ระบุไม่ได้ (Unidentified Aerial Phenomena)” แต่ตอนนี้ได้เปลี่ยนมาเป็นปรากฏการณ์ผิดปกติที่ระบุไม่ได้ เพื่อขยายการสอบสวนไม่ใช่แค่เรื่องประหลาดที่เกิดขึ้นบนท้องฟ้า แต่ยังรวมถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอวกาศและทะเลด้วย

เรียบเรียงจาก CNN / ODNI

Leave a Reply