พบข้อมูลใหม่ น้ำบนดาวอังคารไหลรินต่อเนื่องยาวนานกว่าที่เคยคาดไว้นับพันล้านปี!

เมื่อหลายปีก่อน เราต่างตื่นเต้นกับข่าวใหญ่ที่พบหลักฐานว่า มีน้ำในรูปของเหลวอยู่บนดาวอังคาร และนั่นอาจจะหมายถึงเคยมีสิ่งมีชีวิตอยู่บนดาวเคราะห์สีแดงเพื่อนบ้านของเรามาก่อน แต่ปัจจัยที่จะก่อให้เกิดสิ่งมีชีวิตอยู่ได้ ไม่ใช่เพียงแค่มีน้ำในรูปของเหลวเท่านั้น แต่ยังมีองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น อุณหภูมิ สภาพภูมิอากาศ ฯลฯ เกี่ยวข้องด้วย และหนึ่งในปัจจัยใหญ่ ๆ ที่เกี่ยวข้องก็หนีไม่พ้นเงื่อนของ ‘เวลา’ ที่เอื้อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการก่อเกิดสิ่งมีชีวิตขึ้น จึงเป็นที่น่าตื่นเต้นเมื่อล่าสุดนักวิทยาศาสตร์ก็ค้นพบข้อเท็จจริงใหม่เกี่ยวกับเรื่องนี้

ดาวอังคารกับห้วงเวลาที่เคยมี ‘น้ำ’

ดาวอังคารเคยเต็มไปด้วยระลอกคลื่นของแม่น้ำและแอ่งน้ำเมื่อหลายพันล้านปีก่อน และมีโอกาสสูงว่าเคยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยจุลินทรีย์นานาชนิด เมื่อเวลาผ่านไปชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์บางลง น้ำนั้นก็ระเหยออกจากดวงดาว แปรเปลี่ยนจากโลกที่เต็มไปด้วยร้ิวคลื่นให้กลายเต็มไปด้วยระลอกของทะเลทรายอันหนาวเหน็บแทน 

เพื่อศึกษาให้เข้าใจถ่องแท้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่บนดาวอังคาร องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ที่ที่เรารู้จักกันดีว่า ‘นาซา’ จึงได้ส่งยานมาร์ส รีคอนเนสซองส์ ออร์บิเทอร์ (Mars Reconnaissance Orbiter; MRO) ไปยังดาวอังคาร

ภาพที่จำลองขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นยานมาร์ส รีคอนเนสซองส์ ออร์บิเทอร์ (Mars Reconnaissance Orbiter; MRO)
ซึ่งกำลังโคจรรอบดาวอังคารค้นหาหลักฐานเกี่ยวกับน้ำบนพื้นผิวบนดาว
Credit : NASA

เดิมที เป็นที่เชื่อกันโดยทั่วไปว่าน้ำจากดาวอังคารระเหยไปเมื่อประมาณ 3,000 ล้านปีก่อน แต่เมื่อนักวิทยาศาสตร์สองคนศึกษาข้อมูลที่ได้จาก MRO ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา ก็พบหลักฐานว่าช่วงระยะเวลาที่เคยคาดการณ์ไว้ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

การวิจัยของพวกเขาเผยให้เห็นว่า มีสิ่งบ่งชี้ว่าเคยมี ‘น้ำไหล’ บนดาวเคราะห์แดงเมื่อ 2,000 ล้านถึง 2,500 ล้านปีก่อน ซึ่งหมายความว่า ระยะเวลาที่เคยมี ‘น้ำ’ นั้น ยาวนานกว่าที่เคยคาดไว้ถึงประมาณ 1 พันล้านปี

Leave a Reply