คอร์สเรียนออนไลน์-คณิตศาตร์ (LMS)

E-Learning Online วิดีโอสอนสดออนไลน์

พร้อมรับเอกสารประกอบการเรียนถึงบ้าน

เรียนออนไลน์ เรียนได้ทุกที่ สะดวกปลอดภัย

ประหยัดค่าใช้จ่าย ดูซ้ำได้ตลอดชีพ

ซื้อคอร์สเรียน สมัครสมาชิก

ตัวอย่างการสอน เรียนฟรี 1 ตอน

คอร์สเรียนออนไลน์-คณิตศาสตร์ (LMS)

คอร์ส ป.6 เทอม 1 เนื้อหาสำคัญของระดับชั้น ป.6 เพื่อเตรียมตัวสู่คอร์สตะลุยโจทย์ รวม 27 คาบ 1,950 บาท ดูซ้ำได้ ฟรีเอกสา...

เรียนออนไลน์ ได้ทุกที่ทุกเวลา
ดูซ้ำได้ คอร์สมีระยะเวลา 1 ปี
บรรยกาศเรียนสอนสด เรียนทั้งหมด 16 ครั้ง

...

คอร์ส ม.1 เทอม 1 สอนเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางของระดับชั้น ม.1 มีเอกสารส่งให้ฟรี รวม 15 คาบ 1,950 บาท ดูซ้ำได้ตลอด (คอ...

เรียนออนไลน์ ได้ทุกที่ทุกเวลา
ดูซ้ำได้ คอร์สมีระยะเวลา 1 ปี
บรรยกาศเรียนสอนสด เรียนทั้งหมด 16 ครั้ง

...

คอร์ส ม.2 เทอม 1 สอนเนื้อหาตามหลักสูตรแกนกลางของระดับชั้น ม.2 มีเอกสารส่งให้ฟรี รวม 16 คาบ 1,950 บาท ดูซ้ำได้ตลอด (คอ...

เรียนออนไลน์ ได้ทุกที่ทุกเวลา
ดูซ้ำได้ คอร์สมีระยะเวลา 1 ปี
บรรยกาศเรียนสอนสด เรียนทั้งหมด 16 ครั้ง

...

เรียนออนไลน์ ได้ทุกที่ทุกเวลา
ดูซ้ำได้ คอร์สมีระยะเวลา 1 ปี
บรรยกาศเรียนสอนสด เรียนทั้งหมด 10 ครั้ง

...

ทดลองเรียน ฟรี สมัครสมาชิกแล้วแจ้งอีเมลล์ที่ใช้กับแอดมินเพจ https://web.facebook.com/MathPmai

...

คอร์ส ป.6 เทอม 2 ตะลุยโจทย์สอบเข้าม.1 โรงเรียนชั้นนำ อธิบายทุกข้อ มีเอกสารส่งให้ฟรี รวม 16 คาบ 2,350 บาท ดูซ้ำได้ตลอด...